Суббота, 25.05.2019, 19:57
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги

Всего материалов в каталоге: 121
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 12 13 »

В настоящем издании собраны условия различных договоров. Каждый раздел книги содержит формулировки положений самостоятельного договора.
Перечень названий разделов настоящего сборника представляет собой структуру большинства договоров. В любом из разделов сборника можно выбрать условия, наиболее отвечающие характеру вашей сделки. Если собрать эти условия воедино в определенной последовательности, будет несложно составить текст договора, которым может быть оформлена сделка, которую вы собираетесь заключить.
Включенные в настоящий сборник условия помогут юридически грамотно оформить сделку, подробно определить права и обязанности сторон, сэкономить время при составлении текста договора.
Мои книги | Просмотров: 8120 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

У підручнику відображено сучасний рівень світової демографічної науки і демографічної ситуації. Розглянуто теорію демографічної революції, її особливості в різних країнах світу та в Україні. Викладено основні методи вивчення демографічного і соціально-економічного складу населення, систему методів аналізу руху населення, систему й особливості аналізу основних демографічних процесів і відтворення населення, методи статистичного спостереження руху і стану населення. Приділено увагу особливостям проведення першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності «Економічна статистика».
Мои книги | Просмотров: 8630 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

Входження суверенної України у світове співтовариство супроводжується надзвичайно широкими й різнобічними її зв'язками. Звідси потреба вивчення зарубіжних країн, насамперед їх економічного розвитку. У підручнику висвітлено економічну й соціальну географію зарубіжжя (без країн Балтії та СНД). Матеріали подіються в такій послідовності: місце країни у світі, склад території та економіко-географічне положення, господарська оцінка природних умов і ресурсів, населення, загальна характеристика господарства та окремих його галузей, внутрішні відмінності й міста. Враховано нові концепцій географічної науки в Україні й за рубежем. Фактичну основу підручника становлять матеріали ООН, дані Світового банку.
Для студентів географічних спеціальностей вищих закладів освіти. Підручник буде корисним також учителям географії.
Мои книги | Просмотров: 7429 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

Учебник является нетрадиционным. Кроме собственно экономической и социальной географии, в нем детально рассмотрены основы политической географии, этно- и демогеографии Украины как отдельных, но взаимосвязанных подразделов географии нашего государства. Предлагаются новые критерии и принципы усовершенствования структуры народного хозяйства Украины, в частности ее социально-экономического районирования, с учетом наряду с экономическими еще и социальных, национальных, экологических факторов.
Предназначен для углубленного изучения географии Украины учащимися профильных и специализированных классов общеобразовательной школы, колледжей и гимназий.
Мои книги | Просмотров: 11046 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти функціонування територіально-рекреаційного комплексу регіону. Визначені суть, класифікація та структура територіальних рекреаційних систем, методика економічної оцінки рекреаційних ресурсів адміністративної області. За результатами аналізу стану та передумов розвитку рекреаційної галузі проведено розрахунок природно-рекреаційного потенціалу, запропоновано рекреаційне районування регіону та економічний механізм реформування рекреаційної сфери відповідно до ринкових умов господарювання.
Робота розрахована на наукових працівників, викладачів навчальних закладів, керівників та спеціалістів підприємств курортно-санаторного та туристично-екскурсійного обслуговування населення, широке коло читачів.
Мои книги | Просмотров: 5398 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

У навчальному посібнику висвітлено науковий статус соціальної географії, її об'єкт і предмет дослідження, функції і завдання. Розкрито становлення і розвиток соціальної географії у світі й Україні. Викладено теоретичні засади сучасного розуміння географічного і соціального просторів, територіальної організації людського суспільства. Розглянуто основні методологічні принципи соціально-географічних досліджень, їх види і типи, методи інформаційного забезпечення та аналізу емпіричних даних. Значну увагу приділено географії соціально-демографічного розвитку. Проаналізовано урбанізацію як географічний процес , її стали, еволюцію і тенденції розвитку.
Для студентів географічних і соціологічних спеціальностей, викладачів, науковців і фахівців, які займаються проблемами соціальної географії.
Мои книги | Просмотров: 7714 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

Представлена современная общественно-географическая картина мира, показано ее многообразие и единство. Дан обзор изменений геополитической картины мира. Рассмотрены крупнейшие регионы и страны, в том числе Россия и страны ближнего зарубежья. Представлен картографический материал. Учебник написан с современных научных позиций общественной (экономической, социальной и политической) географии, охватывающей практически все явления, связанные с обществом и развивающиеся в единстве с многообразными условиями геопространства. Подготовлен кафедрой экономической географии и социальной экологии СПбГУ при участии преподавателей и специалистов других вузов и научно-исследовательских институтов.
Для студентов вузов, обучающихся по географическим и экономическим специальностям. Представляет интерес для аспирантов и преподавателей.
Мои книги | Просмотров: 6088 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

У книзі комплексно висвітлено проблеми менеджменту та підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки з урахуванням нових тенденцій розвитку світової економічної науки і практики. Чи не вперше в нашій літературі так повно і в доступній формі показано світ менеджменту, його роль у суспільстві, вплив економічного середовища на бізнесову діяльність, особливості організації базових форм бізнесу (корпорацій, товариств, особистих господарств), місце малого бізнесу в сучасній економіці, взаємовідносини підприємницьких структур і уряду, стан міжнародного менеджменту, його майбутнє.
Різнобічно висвітлено функції менеджменту, проблеми створення інформаційних систем, управління операційною діяльністю, трудовими і фінансовими ресурсами, здійснення обліково-аналітичних і банківських операцій, управління за умов ризику, страхування ризикового менеджменту. Розглянуто процес управління маркетингом, систему маркетингових досліджень, вибір цільових ринків, сучасні підходи до ціноутворення, конкуренції, реклами і стимулювання збуту. Глибоко розкриті питання влади етики, лідерства і мотивації в менеджменті, управління зовнішньоекономічною діляьністю.
Для викладачів, аспірантів, студентів, керівників різних рівнів та підприємців.
Мои книги | Просмотров: 14368 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

Посібник є однією із перших спроб організувати на базі шкільної програми цілісне вивчення соціально-економічної географії світу. Поруч із традиційними питаннями (політична соціальна-економічна карта світу, населення, природно-ресурсний потентат структура світового господарства) нетрадиційно розглядаються теоретичні основи СЕГ, світового господарства, пропонується сучасна типізація країн світу висвітлюються географічні аспекти глобальних проблем людства.
Посібник призначений для поглибленого вивчення соціально-економічної географії світу учнями профільних і спеціалізованих класів загальноосвітніх шкіл, коледжів та гімназій, студентами вищих навчальних закладів. Стане добрим помічником також викладачам географії, міжнародних економічних відносин, економіки світового господарства.
Мои книги | Просмотров: 9037 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010

Книга є сучасним навчально-методичним посібником для абітурієнтів та школярів, який враховує вимоги навчальних програм для вступних іспитів з географії 2003 р. Довідник містить два варіанти оновлених програм з географії для вступних іспитів у вищі навчальні заклади України. Перша Програма розрахована на складання іспиту з загальної географії (курси 6-Ю класів: "Загальна географія", "Географія материків і океанів", "Географія України", "Економічна і соціальна географія світу"). Друга - Програма з економічної та соціальної географії для вступників на економічні спеціальності (курси 9-10 класів: Економічна і соціальна географія України та світу).
У посібнику докладно подано теоретичний матеріал основних курсів шкільної географії для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів (9-х та 11-х класів).
Для зручності під час роботи з матеріалами довідника до кожного питання пропонується орієнтовний план відповіді, перелік необхідних тематичних карт, висновок та різноманітні таблиці, опорні схеми, картосхеми тощо. Кожне питання розглядається окремим блоком. У додатку пропонуються визначення основних географічних понять. Все це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічного матеріалу.
У довіднику знайшли відображення новітні педагогічні технології та структурні зміни шкільних курсів географії.
Мои книги | Просмотров: 12198 | Добавил: credit | Дата: 25.06.2010


Copyright MyCorp © 2019