Четверг, 26.04.2018, 16:28
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Стеценко С.Г. Демографічна статистика. Київ: Вища школа, 2005, 415 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Стеценко С.Г. Демографічна статистика. Київ: Вища школа, 2005, 415 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Стеценко С.Г. Демографічна статистика. Київ: Вища школа, 2005, 415 с."

У підручнику відображено сучасний рівень світової демографічної науки і демографічної ситуації. Розглянуто теорію демографічної революції, її особливості в різних країнах світу та в Україні. Викладено основні методи вивчення демографічного і соціально-економічного складу населення, систему методів аналізу руху населення, систему й особливості аналізу основних демографічних процесів і відтворення населення, методи статистичного спостереження руху і стану населення. Приділено увагу особливостям проведення першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності «Економічна статистика».
Зміст:
1. Виникнення демографії
2. Розвиток демографічної науки в Україні
3. Основні демографічні проблеми сучасного світу та завдання демографічної науки
4. Закони населення. Демографічний перехід. Демографічна революція
5. Демографічний перехід в Україні
6. Сучасна демографічна ситуація в Україні
7. Демографічна статистика як наука
8. Місце і роль демографічної статистики в системі статистичної й демографічної наук
9. Роль, завдання, методи і структура демографічної статистики
Частина І. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ
Розділ І. Статево-віковий склад населення
1.1. Особливості методу групувань у демографічній статистиці
1.2. Склад населення за статтю
1.3. Структура населення за віком
1.4. Графічні методи аналізу статево - вікової структури населення. Піраміда
1.5. Тип статево-вікової структури. її еволюція, система показників
1.6. Старіння населення
1.7. Сучасна статево-вікова структура населення України
1.8. Джерела відомостей про склад населення за віком
Розділ II. Сімейний склад населення
2.1. Сім'я та її функції
2.2. Групування сімей за родинними ознаками
2.3. Варіаційні ряди сімей
2.4. Статистичне вивчення економічних і соціальних ознак сім'ї
Розділ III. Соціально-економічний склад населення
1. Основні економічні групування населення
2. Безробіття
3. Характеристика економічних групувань населення
4. Склад економічно активного населення за сферами діяльності
5. Розподіл економічно активного населення за галузями
6. Статистичне вивчення якості населення
7. Основи статистичного дослідження якості поколінь
8. Освітній рівень населення і тенденції його розвитку
9. Розміщення населення
Розділ IV. Національний склад і національні процеси
1. Поняття національності і завдання демографічної науки у вивченні національних питань
2. Формулювання запитань про національність у повоєнних переписах населення в Україні
3. Основні показники національного складу населення і його динаміки
4. Показники володіння мовою та інші показники сталості національної спільності
5. Статистичне вивчення становища національних меншин
Частина II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Розділ V. Основні етапи вивчення демографічних процесів і системи показників
1. Загальні методи вивчення демографічних процесів
2. Екстенсивний аналіз новоутворених сукупностей населення
3. Необхідність інтенсивного аналізу руху населення
4. Середнє населення
5. Коефіцієнти інтенсивності
6. Загальні коефіцієнти інтенсивності природного руху населення
7. Спеціальні коефіцієнти інтенсивності
8. Часткові коефіцієнти інтенсивності
9. Сумарні коефіцієнти
10. Демографічні коефіцієнти порівняння протилежних величин
11. Комплексне використання показників природного руху населення. Диференційовані коефіцієнти
Розділ VI. Статистичне вивчення впливу структурних факторів на рівень коефіцієнтів інтенсивності руху населення
1. Необхідність вимірювання впливу структурних факторів на рівень коефіцієнтів інтенсивності руху населення
2. Сутність і завдання стандартизації коефіцієнтів інтенсивності
3. Основні структурні фактори, що впливають на рівень показників природного руху населення
4. Основні методи стандартизації
5. Вибір методу стандартизації і стандартного населення
6. Вимірювання впливу структурних факторів на коефіцієнти інтенсивності руху населення
7. Стандартизація загальних коефіцієнтів природного руху населення
8. Стандартизація та індексний аналіз у середині вікових коефіцієнтів інтенсивності
Розділ VII. Метод демографічних таблиць
1. Демографічний стан
2. Імовірність зміни демографічного стану
3. Система елементарних показників демографічних таблиць
4. Метод умовного і реального покоління
5. Класифікація демографічних таблиць
Частина III. ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Розділ VIII. Вивчення смертності
1. Смертність населення і завдання її вивчення
2. Регіональний і часовий аспект екстенсивного аналізу смертності
3. Екстенсивний аналіз смертності за демографічними ознаками
4. Нормальний вік смерті людини і передчасна смерть
5. Інтенсивний аналіз смертності
6. Надсмертність і її вимірювання
7. Фактори смертності
8. Причини смерті
9. Смертність немовлят
Розділ IX. Таблиці смертності і середньої тривалості очікуваного життя
1. Таблиці смертності, зміст і призначення їх
2. Елементарні показники таблиць смертності
3. Аналіз закономірностей порядку дожиття (вимирання)
4. Деякі аналітичні показники таблиць смертності
5. Середнє число тих, що живуть, і життєвий потенціал покоління
6. Середня тривалість очікуваного життя
7. Основні статистичні закономірності ряду вікових показників середньої тривалості очікуваного життя
8. Основні аспекти статистичного аналізу показника середньої тривалості очікуваного життя
9. Сила смертності і табличний коефіцієнт смертності. Коефіцієнт дожиття
Розділ X. Методи побудови таблиць смертності
1. Загальні зауваження щодо методів побудови таблиць смертності
2. Демографічна сітка
3. Побудова таблиць смертності з вихідним показником тх.
4. Побудова таблиць смертності з вихідним показником дх
5. Поправка на міграцію
6. Розрахунок ймовірностей померти у ранньому дитячому віці
7. Обчислення імовірності смерті для старшого віку
8. Вибір періоду таблиці
9. Короткі таблиці смертності
10. Типові таблиці смертності
11. Таблиці смертності за причинами смерті
12. Методи компонентного аналізу середньої тривалості життя
13. Диференціація таблиць смертності
Розділ XI. Статистичне вивчення шлюбності і розлученості
1. Типи шлюбності
2. Джерела відомостей про шлюбний стан, процеси шлюбності й розлучуваності
3. Шлюбний стан населення
4. Структурний аналіз числа шлюбів і розлучень
5. Інтенсивність шлюбності і розлучуваності
6. Когортний аналіз шлюбності й розлучуваності
7. Вивчення причин розлучень
Розділ XII. Таблиці шлюбності і таблиці припинення шлюбу
1. Таблиці шлюбності, призначення і види їх
2. Елементарні показники комбінованих і чистих таблиць шлюбності
3. Закономірності шлюбності. Деякі аналітичні показники таблиць шлюбності
4. Побудова таблиць шлюбності
5. Таблиці припинення шлюбу
6. Побудова таблиць припинення шлюбу
Розділ XIII. Вивчення народжуваності й плідності
1. Основні завдання вивчення народжуваності й плідності
2. Характеристики новонароджених
3. Характеристики батьків і сім'ї новонароджених
4. Інтенсивний аналіз народжуваності й плідності
5. Коефіцієнт сумарної плідності
6. Аналіз плідності за методом реального покоління
7. Вивчення факторів народжуваності
Розділ XIV. Таблиці плідності
1. Таблиці плідності, призначення їх
2. Види таблиць плідності
3. Елементарні показники чистої таблиці плідності за черговістю народжень
4. Деякі прийоми аналізу елементарних показників таблиці плідності
5. Аналіз продуктивності шлюбу за таблицями шлюбної плідності
6. Порогові ймовірності народження чергових дітей і ймовірності збільшення сім'ї
7. Методи розрахунку ймовірностей народження дитини для побудови таблиць плідності
Розділ XV. Режим відтворення населення в цілому. Теоретичні моделі населення
1. Відтворення населення
2. Система основних показників відтворення населення
3. Методи розрахунку сумарних коефіцієнтів режиму відтворення населення
4. Інтерпретація нетто-коефіцієнта відтворення населення та інших сумарних показників
5. Факторний індексний аналіз чистих сумарних коефіцієнтів відтворення населення
6. Показники середньої довжини жіночого покоління, істинного коефіцієнта зростання, коефіцієнта приросту населення і тривалості співіснування поколінь
7. Теоретичні моделі населення
8. Стаціонарне населення
9. Стабільне населення
10. Теоретичні моделі населення і реальне населення
Розділ XVI. Перспективні розрахунки населення
1. Класифікація перспективних розрахунків населення, цілі і завдання їх
2. Деякі прийоми перспективних розрахунків населення з постійним режимом відтворення
3. Перспективні розрахунки населення зі змінним режимом відтворення
4. Розрахунки перспективної чисельності населення за динамічними моделями
5. Перспективні розрахунки населення з урахуванням впливу міграції
6. Необхідність і завдання ретроспективних розрахунків населення
7. Основні проблеми і напрями ретроспективних розрахунків населення
8. Ретроспективні розрахунки складу населення за статтю і віком
9. Ретроспективні розрахунки населення за статтю і віком у міжпереписні періоди
10. Екстремальні історичні події і ретроспективні обчислення їхніх демографічних наслідків
Частина IV. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Розділ XVII. Переписи населення
1. Переписи в сучасному світі, значення їх
2. Основні принципи проведення перепису населення
3. Організаційні питання проведення перепису населення
4. Критичний момент і дата перепису. Строки проведення перепису
5. Методи проведення перепису населення
6. Об'єкт спостереження перепису
7. Одиниця спостереження перепису населення
8. Програма перепису населення
9. Програма розробки матеріалів перепису
10. Міжнародні та національні публікації даних про населення
11. Коротка історія переписів населення світу
12. Обліки і переписи населення на території сучасної України
13. Перший Всеукраїнський перепис населення
Розділ XVIII. Поточний облік населення
1. Організаційні і програмно-методичні питання поточного обліку природного (міграційного) руху населення
2. Час і місце реєстрації актів громадянського стану
3. Програма розробки актів громадянського стану
4. Перевірка повноти і якості обліку народжуваності і смертності
5. Поточний облік міграційного руху населення
6. Розробка первинних облікових даних міграційного руху населення
7. Погосподарський облік населення в сільських радах народних депутатів
8. Поточний облік адміністративно-територіальних змін
9. Списки і регістри населення
Розділ XIX. Вибіркове обстеження населення
1. Вибіркове обстеження як джерело даних про населення
2. Вибіркова мережа спостереження. Основа вибірки
3. Способи відбору і види вибірки в статистиці населення
4. Анамнестичні опитування населення
5. Одноразові вибіркові обстеження

Категория: Мои книги | Добавил: credit (25.06.2010)
Просмотров: 8378 | Рейтинг: 3.8/8

Copyright MyCorp © 2018