Вторник, 20.02.2018, 04:49
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Скаленко О. Глобальні резерви поступу. Монографія. Київ: Основи, 2000, 394 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Скаленко О. Глобальні резерви поступу. Монографія. Київ: Основи, 2000, 394 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Скаленко О. Глобальні резерви поступу. Монографія. Київ: Основи, 2000, 394 с."

Монографія присвячена загальносистемному аналізу со-ціально-економічних процесів світового, регіонального та національного рівнів; виявленню фундаментальних чинників безпеки господарювання та організації ефективної національної безпеки, особливо в умовах глобальної інформатизації соціально-економічного життя; пошуку резервів і шляхів успішної й гармонійної життєдіяльності на сучасному етапі розвитку людської цивілізації.
Найістотнішим глобальним чинником цивілізаційного руху та соціально-економічного поступу в сучасних умовах автор вважає інформацію як знання про явища, властивості та закономірності перебігу природних процесів. Показано, що прискорений та безпечний поступ національного господарства і його партнерське входження до світової економіки можливі лише за умови творчої мобілізації суспільства в напрямі пріоритетного розвитку та функціонування комплексу "інформація + інтелект + інновації" як системи резервів глобального впливу на економічні процеси. Головні теоретичні положення цієї праці було викладено в авторській доповіді Міжнародній асоціації "Римський клуб — Україна" 11 березня 1994 року під назвою "Глобальна інформаційна основа постіндустріального розвитку".
Книга розрахована на науковців, викладачів та студентів вищих освітніх закладів, а також управлінців вищих рангів.

Зміст:

Передмова наукового редактора. Олег Білорус
Вступ
Частина перша. ГЛИБИННІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Розділ 1. Історичні надбання світового господарства
1.1. Реалії і тенденції сучасного економічного розвитку
1.2. Феномен глобальної інформатизації світової економіки
1.3. Провідні концепції побудови соціально-економічних
систем
Розділ 2. Матеріально-енергетична першооснова побудови економічної структури
2.1. Макропроцесуальний речовинно-енергетичний цикл у
системах господарювання
2.2. Ресурсна база економічних процесів
2.3. Об'єктивне джерело добування інформаційного
економічного ресурсу
Розділ 3. Глобальна інформаційна основа економічної діяльності і розвитку
3.1. Фундаментальна закономірність інформаційного
опосередкування соціально-економічних процесів
3.2. Психоінформаційний мікропроцес цілісної економічної
системи
3.3. Специфічні здатності психоінформаційного ресурсу в
системах праці
3.4. Основні принципи організації інформаційного простору
економічно ефективного суспільства
Розділ 4. Фундаментальні механізми функціонування
інформаційного ресурсу в економічних системах
4.1. Глобальний інформаційний зв'язок і чинник економічного системотворення
4.2. Інформаційно-цільове випередження виробничого макро-
процесу
4.3. Інформаційно-технологічне прискорення виробничих
процесів
4.4. Трансінформаційний механізм поділу та інтеграції суспільної праці
4.5. Інформаційна теорія грошово-ринкового саморегулювання суспільного господарства
4.6. Інформаційні важелі морально-правового саморегулювання економіко-екологічного комплексу
4.7. Системно-інформаційний вимір економічних реформ в
Україні
4.8. Стратегічні засади поступу до інформаційного та ноосферного суспільства
Системно-інформаційні висновки: Глобальні резерви
подолання дезінтеграційних ефектів
Частина друга. СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальні підвалини: Методологічний аналіз функціональної
структури систем праці
Розділ 5. Універсальний комплекс принципів творчої праці і управління
5.1. Принцип фундаментальності
5.1.1. Матеріальна першооснова економічних процесів
5.1.2. Закони збереження в процесах діяльності
5.1.3. Закономірності в процесах виробничого формотворення
5.2. Принцип опосередкованості
5.2.1. Світосприйняття та опосередкування сутності явищем
5.2.2. Опосередкованість праці та безпосередній характер
стихійних процесів
5.2.3. Спеціальні знаряддя як посередник у системах праці
5.3. Принцип цілеспрямованості
5.3.1. Мета як фундаментальний засіб праці
5.3.2. Доцільний характер знарядь та об'єктів праці
5.3.3. Функціональні зв'язки та послідовність дій у системі
праці
5.4. Принцип циклічності
5.4.1. Саморегуляція стихійних процесів у природі
5.4.2. Джерела рушійних сил у процесах трудової взаємодії
5.4.3. Циклічна замкнутість праці на фундаментальних
основах
5.4.4. Управлінсько-регулятивна сутність соціально-економічної діяльності людей
5.5. Принцип трансінформаціі
5.5.1. Економічні функції інформації
5.5.2. Програмно-цільове моделювання процесів праці
5.5.3. Інформаційно-цільове середовище творчості та
оптимальних можливостей
5.5.4. Праксеологія трансінформаційного переходу в трудових
системах
5.6. Принцип випередження
5.6.1. Ефекти випередження подій на рівні органічної та
біоорганічної природи
5.6.2. Випереджаюча сутність інформаційно-цільового
моделювання систем праці
5.6.3. Експертно-праксеологічний супровід процесів економічної
діяльності
5.7. Принцип прискорення
5.7.1. Сутність випередження в часі шляхом відображення
розвитку природних подій
5.7.2. Характер опору в процесах технологічної праці
5.7.3. Виробничо-прискорювальна функція науки і техніки
5.8. Принцип оптимізації
5.8.1. Закономірні межі вибору творчих можливостей
5.8.2. Мінімізація матеріально-енергетичних і трудових
затрат
5.8.3. Збереження життєвого простору людини
5.9. Принцип антропомірності
5.9.1. Параметри мислення і сприйняття світу людиною
5.9.2. Межі потреб та діапазон фізіологічних процесів
людського організму
5.9.3. Основні поняття психоінформдинаміки
5.10. Принцип соціальності
5.10.1. Закон соціальної цілеспрямованості праці
5.10.2. Єдина інформаційно-цільова основа
соціально-економічного механізму
5.10.3. Механізми ринкової саморегуляції суспільної
виробничо-споживчої системи
5.11. Принцип поділу
5.11.1. Ефекти функціонального та історичного поділу праці 5.11.2. Просторово-часовий поділ цілей, засобів та результатів
праці
5.11.3. Праксеологічні основи поділу праці
5.12. Принцип пріоритетності
5.12.1. Послідовність етапів і дій в системах праці
5.12.2. Послідовність етапів методологічно повного
науково-виробничого циклу
5.12.3. Специфіка функціонування інформаційного ресурсу в
економічних системах
5.13. Принцип інтеграції
5.13.1. Інтегративна функція методології
5.13.2. Координація як просторово-часова інтеграція зусиль та
операцій у системах праці
5.13.3. Інтеграція цілей, засобів та поетапних результатів у
системах праці
5.14. Принцип моральності
5.14.1. Людина як початково-спонукальна сила та активно-
творчий суб'єкт праці
5.14.2. Природна доцільність та відповідальність творчої
поведінки людей як фактор моральності
5.14.3. Поняття як одинична інформаційна система та носій
принципу моральності
5.15. Принцип еквівалентності
5.15.1. Інформаційно-цільові моделі як еквіваленти засобів та
результатів праці
5.15.2. Інформаційно-цільовий еквівалент вартості засобів та
результатів праці
5.15.3. Інформаційно-грошові еквіваленти в системі світового
економічного порядку
5.16. Принцип достовірності
5.16.1. Аналіз повного науково-виробничого циклу
5.16.2. Повний цикл перевірки нових знань за практичним
критерієм істини
5.16.3. Методологічні проблеми оцінки результативності та
ефективності праці
Післямова
Тлумачний словник загальнонаукових і спеціальних термінів
Бібліографія

Категория: Мои книги | Добавил: credit (25.06.2010)
Просмотров: 5671 | Рейтинг: 5.0/1

Copyright MyCorp © 2018