Четверг, 26.04.2018, 16:08
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. Київ: Скарби, 2003, 238 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. Київ: Скарби, 2003, 238 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. Київ: Скарби, 2003, 238 с."

У посібнику викладено основи фінансового менеджменту, які варто впроваджувати в систему управління сучасних українських підприємств. На основі погляду на бізнес як на керовану фінансову систему, наведено найбільш прийнятні з точки зору стану економіки України і практичного використання універсальні методи управління фінансовими ресурсами підприємства в трьох основних сферах його життєдіяльності: інвестиційній, операційній і суто фінансовій. Для кращого сприйняття кожне теоретичне положення розглянуто на прикладах.
Навчальний посібник побудовано за модульною схемою, що дає можливість використовувати рейтингову систему в оцінюванні знань студентів.
У практикумі майже до кожного розділу курсу запропоновано практичні завдання, які можна використовувати для контрольних робіт, самостійної роботи, а також проведення практичних занять.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей денної, заочної і дистанційної форм навчання. Може бути корисним для бухгалтерів, фінансових менеджерів і менеджерів підприємств.

Зміст: ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту
1.1. Сутність фінансового менеджменту та його концептуальні
основи
1.2. З історії розвитку фінансового менеджменту
1.3. Необхідність впроваджувати фінансовий менеджмент
на сучасних підприємствах
1.4. Визначення бізнесу як керованої фінансової системи
1.5. Фінансова стратегія та фінансова політика підприємств
1.6. Фінансовий менеджмент як система управління
Тема 2. Організаційні основи фінансового менеджменту
2.1. Організаційна структура фінансового менеджменту
2.2. Функції фінансового менеджера
2.3. Кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
МОДУЛЬ 2 . ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 3. Фінансова звітність як головне джерело фінансового
аналізу
3.1. Інформаційні потоки фінансового менеджменту
3.2. Загальна характеристика фінансової звітності підприємств
3.2.1. Баланс: зміст та структура активу і пасиву
3.2.2. Зміст основних статей звіту про фінансові результати
3.2.3. Оцінювання руху потоків готівки
3.3. Прогнозування руху коштів на підприємстві
3.4. Сутність та зміст Звіту про власний капітал
3.5. Взаємозв'язок форм фінансової звітності
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
МОДУЛЬ 3. ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 4. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу
4.1. Суть та склад фінансових ресурсів та капіталу
4.2. Джерела фінансових ресурсів
4.3. Фінансові ресурси та інфляція
4.4. Управління структурою капіталу
4.5. Управління фінансовими ризиками
Тема 5. Управління інвестиціями
5.1. Інвестування капіталу та його види
5.2. Інвестиційне планування
5.3. Вартість грошей у часі
5.3.1. Технологія розрахунку вартості грошей у часі за допомогою таблиць
5.4. Ризик і дохід
Інвестиційний аналіз
5.5.1. Розрахунок терміну окупності
5.5.2. Розрахунок чистої поточної вартості
5.5.3. Розрахунок внутрішньої норми дохідності
5.5.4. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції
5.6. Лізинг - капіталозбережна форма фінансування інвестицій
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
МОДУЛЬ 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АСПЕКТАМИ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 6. Управління витратами і маржинальний прибуток
6.1. Операційний аналіз як основний інструмент управління
операційним прибутком
6.2. Розподіл витрат як основа проведення операційного аналізу
6.3. Маржинальний прибуток та його роль в операційному аналізі
Тема 7. Аналіз беззбитковості
7.1. Мета аналізу беззбитковості виробництва
7.2. Точка беззбитковості виробництва
7.3. Точка готівкової рівноваги
7.4. Вплив податку на прибуток на кінцевий фінансовий результат
7.5. Поріг рентабельності, запас фінансової міцності
Тема 8. Леверідж і його роль у фінансовому менеджменті
8.1. Операційний леверідж як інструмент вимірювання
виробничого ризику
8.2. Фінансовий леверідж як показник впливу структури капіталу
на рівень підприємницького ризику
8.3. Підприємницький ризик. Взаємодія фінансового та операційного важелів
Тема 9. Фінансові аспекти асортиментної політики підприємства
9.1. Основні підходи до формування асортименту
9.2. Механізм розподілу постійних витрат і маржинальний
прибуток
9.3. Критерії формування прибуткового асортименту продукції
Тема 10. Управління ціноутворенням
10.1. Роль ціни у фінансовій діяльності підприємства
10.2. Структурні елементи ціни
10.3. Встановлення цін в системах маркетингу і менеджменту
10.4. Фактори, що впливають на встановлення цін
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
МОДУЛЬ 5. УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ
Тема 11. Управління фінансуванням обігового капіталу
11.1. Роль та завдання управління обіговим капіталом
у процесі - постачання, виробництво, реалізація
11.2. Можливі підходи до фінансування поточних активів
11.3. Менеджмент товарно-матеріальних запасів
11.4. Менеджмент дебіторської заборгованості
11.5. Управління грошовими активами підприємства
11.6. Раціоналізація управління обіговим капіталом з позицій маркетингу
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
МОДУЛЬ 6. УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ТА ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА
Тема 12. Управління розподілом прибутку як складова
фінансового менеджменту
12.1. Загальні підходи до формування розподільчої політики
підприємств
12.2. Характеристика дивідендної політики підприємства
12.3. Основні показники дивідендної політики
12.4. Концепції дивідендної політики
12.5. Фактори, які впливають на дивідендну політику
підприємств
12.6. Розподіл прибутку та дивідендна політика на підприємствах власності робітників
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
МОДУЛЬ 7. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА
Тема 13. Аналіз фінансового стану підприємства
13.1. Мета та методи аналізу
13.2. Горизонтальний аналіз балансу
13.3. Вертикальний аналіз балансу
13.4. Система показників оцінювання фінансово-господарсько
діяльності підприємства
Тема 14. Антикризове управління фінансами підприємства
14.1. Прогнозування ймовірності банкрутства
14.2. Антикризове управління фінансами підприємства
14.3. Визначення економічної вартості підприємства (ЕВ)
14.4. Санація підприємства
Контрольне завдання № 1
Контрольне завдання № 2
ПРАКТИКУМ
Модуль 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
Модуль 3. Прийняття стратегічних фінансових рішень
Модуль 4. Управління фінансовими аспектами операційної діяльності
Модуль 5. Управління обіговим капіталом
Модуль 6. Управління розподілом прибутку та дивідендна політика
Модуль 7. Антикризове фінансове управління підприємством за загрози банкрутства

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 7950 | Рейтинг: 2.6/12

Copyright MyCorp © 2018