Четверг, 26.04.2018, 15:57
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003, 490 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003, 490 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003, 490 с."

У підручнику розглядаються питання, що мають пріоритетне значення для фахівців з менеджменту організацій і підприємств будь-яких форм власності. Головна перевага підручника - комплексний виклад фундаментального курсу теорії менеджменту стосовно періоду формування і розвитку ринкових відносин в Україні. Передовий зарубіжний досвід адаптовано до умов господарювання сучасної України.
Підручник написано просто і доступно, хорошою українською мовою. Він складається з п'яти частин і сімнадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, ситуаціями для аналізу, контрольними запитаннями, ключовими термінами та переліком додаткової літератури, яка, на думку авторів, найбільш вдало доповнює викладений матеріал. Невеликі фрагменти тексту ілюструються наочними схемами, діаграмами, рисунками, порівняльними таблицями, розрахунковими прикладами, які в сумі займають близько половини обсягу книги. Матеріал подано у формі, яка забезпечує його швидке сприйняття.
Підручник реально допоможе студентам і магістрантам економічних, комерційних та інженерних спеціальностей вищих закладів освіти України в оволодінні обраною спеціальністю. Сподіваємося, що він також буде корисним для фахівців-практиків: керівників, менеджерів, управлінців різних рівнів та рангів.
Зміст:

ВСТУП
Розділ І. ПРЕДМЕТ ТА СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Тема 1. ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Поняття менеджменту, його зміст і загальна термінологія
1.2. Рівні управління
1.3. Підходи до управління
1.4. Модель менеджера та його обов'язки
Тема 2. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту
2.2. Сучасні теорії менеджменту
2.3. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту
2.4. Маркетинговий підхід в управлінні
2.5. Соціальна відповідальність менеджменту
Тема 3. СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УМОВИ ЇХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1. Фірма як організаційно-господарська одиниця
3.2. Правове регулювання та діяльність фірм
3.3. Мікросередовище менеджменту (внутрішні змінні організації)
3.4. Зовнішнє середовище менеджменту (умови господарювання)
3.5. Чинники, що визначають макросередовище організації
Розділ II. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 4. КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ
4.1. Поняття комунікацій та комунікаційного процесу
4.2. Канали та засоби комунікацій
4.3. Документація та діловодство
4.4. Бар'єри комунікацій
4.5. Забезпечення ефективних комунікацій
4.6. Методи поширення інформації про діяльність організації
4.7. Розвиток технічної бази комунікацій
Тема 5. РОЗРОБКА ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
5.1. Суть та характерні особливості управлінських рішень, програмовані та непрограмовані рішення
5.2. Рішення, що типові для реалізації управлінських функцій, класифікація рішень
5.3. Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень
5.4. Розробка та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності
Розділ III. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 6. ПРОЦЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ
6.1. Суть, зміст та структура процесу управління
6.2. Характерні риси та типи процесів управління
6.3. Взаємозв'язок процесу та структури управління
6.4. Формування нової системи поглядів на процес управління
6.5. Функції менеджменту: склад і призначення
Тема 7. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ
7.1. Постановка мети діяльності (формулювання стратегії)
7.2. Вибір стратегії (визначення критеріїв)
7.3. Варіанти стратегічного вибору
7.4. Формулювання місії та цілей організації (реалізація стратегії)
Різновиди цілей
7.5. Дослідження життєвих циклів продукції (оцінка стратегії)
Тема 8. ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Зміст організаційної функції в менеджменті
8.2. Делегування, відповідальність та повноваження
8.3. Поняття організаційної структури управління виробництвом та фактори, що її визначають
8.4. Основні класи організаційних структур управління виробництвом
8.5. Типи бюрократичних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки
8.6. Типи адаптивних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки
8.7. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом
14.3. Способи розв'язання конфліктних ситуацій
14.4. Стреси, фактори, що їх викликають і шляхи уникнення
Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
Тема 15. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
15.1. Поняття про операції та операційну систему
15.2. Продуктивність і конкурентноздатність організації
15.3. Склад і взаємозв'язок елементів організації
15.4. Розроблення продукту (послуг)
15.5. Проектування виробничого процесу (процесу надання послуг)
Тема 16. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
16.1. Планування виробничих процесів
16.2. Оцінка можливостей досягнення стратегічних цілей операційної системи
16.3. Управління якістю продукції та послуг
16.4. Управління запасами
16.5. Оперативне управління виробництвом
Тема 17. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
17.1. Фінансовий менеджмент як управлінська діяльність
17.2. Характеристика основних функцій фінансового менеджменту
17.3. Поняття фінансових ресурсів та капіталу. Структура капіталу
17.4. Діяльність організації на фінансовому ринку
17.5. Фінансове планування та фінансова стратегія
17.6. Дивідендна та інвестиційна політика
ГЛОСАРІЙ (словник основних термінів)
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
БІБЛІОГРАФІЯ

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 11346 | Рейтинг: 4.1/8

Copyright MyCorp © 2018