Четверг, 26.04.2018, 16:18
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Пшенична А. Ж. . Аудит. Київ: Центр учбової літератури, 2008Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Пшенична А. Ж. . Аудит. Київ: Центр учбової літератури, 2008"

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Пшенична А. Ж. . Аудит. Київ: Центр учбової літератури, 2008"

Видання є навчальним посібником з аудиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіші організаційно-методичні особливості здійснення аудиторських послуг.
Посібник призначається для використання в навчальному процесі та практичній роботі. Посібник відповідає чиному законодавству та міжнародним нормативам аудит. Його зміст і структура побудовані згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти з підготовки бакалавра за напрямом "Економіка та підприємництво".
Крім теоретичної частини, в усіх темах подано приклади та загальні висновки, контрольні запитання. Найскладніші моменти проілюстровано схемами, рисунками, що полегшує сприймання та засвоєння вміщеної інформації.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. викладачів економічних навчальних закладів. Ким може користуватися. Також персонал підприємств, які обслуговуються аудиторами
Зміст:

Вступ 7
Модуль І. Теоретичні основи аудиту 10
Тема 1.
Сутність і предмет аудиту. 11
1.1. Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності 12
1.2. Поняття про аудиторську діяльність та її складові 17
1.3. Класифікація аудиту за певними ознаками та її
практичне застосування 21
1.4. Предмет та об'єкти аудиту 23
1.5. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства 26
Тема 2.
Регулювання аудиторської діяльності
та її Інформаційне забезпечення 32
2.1. Управління аудиторською діяльністю в Україні 33
2.2. Правове регулювання аудиторської діяльності 37
2.3. Організація аудиторської діяльності 44
2.4. .Аудитор, його статус і сертифікація 49
2.5. Застосування комп'ютерних технологій в аудиті 53
ТемаЗ.
Методи аудиту фінансової звітності
та критерії ЇЇ оцінювання 60
3.1. Метод аудиторської діяльності 61
3.2. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності 63
3.3. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки 65
Тема 4.
Аудиторський ризик і оцінювання системи
внутрішнього контролю 76
4.1. Поняття про аудиторський ризик та його складові 77
4.2. Модель аудиторського ризику
та використання її на практиці 79
4.3.Поняття про суттєвість та її оцінювання 83
4.4. Обман та помилка: визначення та фактори.
що їх зумовлюють 86
4.5. Вивчення та оцінювання системи
внутрішнього контролю 89
4.6. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки 90
Тема 5.
Панування аудиту ... 97
5.1. Процес проведення аудиту та його стадії 98
5.2. Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору 101
5.3. Планування аудиторської перевірки 108
5.4. Аудиторські процедури, їхнє призначення та види 111
5.5. Планування аудиту в комп'ютерному середовищі 115
Тема 6.
Аудиторські докази та робочі документи аудитора 120
6.1. Аудиторські докази, їхні види 121
6.2. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів 124
6.3. Використання роботи інших фахівців 130
6.4. Поняття про робочі документи аудитора
та їхня класифікація 132
6.5. Порядок зберігання і використання робочих
документів аудитора 136
Модулі. II. Методика проведення аудиту 144
Тема 7.
Аудит фінансової звітності 145
7.1. Якісні характеристики фінансової
звітності та її користувачі 146
7.2. Основні процедури та методика перевірки
обліку та фінансової звітності 150
7.3. Методика дослідження форм фінансової звітності 157
7.4. Аудит облікової політики 162
7.5. Аналіз стану та результатів діяльності
підприємства при проведенні аудиту 171
Тема 8.
Аудиторський висновок та інші
підсумкові документи .... 180
8.1. Структура аудиторського висновку
та загальні вимоги до нього 181
8.2. Види аудиторських висновків 186
8.3. Порядок складання та подання аудиторських висновків 195
8.4. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту 198
Тема 9. Підсумковий контроль …………………………………….202
9.1. Контроль якості аудиторських послуг 203
9.2. Події після дати балансу 210
Тема 10.
Реалізація матеріалів аудиту ................ 217
10.1 Рішення користувачів звітності
та результатами аудиту 217
10.2. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності 221
Тема 11.
Аудиторські послуги, їхні об'єкти і види -.226
11.1. Поняття про послуги аудиторських
фірм та їхні види 227
11.2. Супутні та інші послуги 229
Модуль Ш. Внутрішній аудит …….235
Тема 12.
Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти — 236
12.1. Внутрішній контроль на підприємстві, його види 236
12.2. Об'єкти внутрішнього аудиту 239
12.3. Функції внутрішнього аудитора 243
12.4. Планування роботи внутрішнього аудитора 246
Тема 13.
Методичні прийоми внутрішнього аудиту .251
13.1. Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту 252
13.2. Особливості внутрішнього аудиту за окремими
напрямами господарювання І контролю ...256
13.3. Аудит стратегії функціонування підприємства
в зовнішньому середовищі 259
Тема 14.
Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 264
14.1. Узагальнення роботи внутрішнього аудитора 265
14.2. Розроблення та реалізація системи заходів
внутрішнього аудиту 273
Список використаних джерел 279
Додатки... 284

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 6161 | Рейтинг: 4.7/3

Copyright MyCorp © 2018