Четверг, 26.04.2018, 16:21
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія. Підручник. Київ: Кондор, 2003, 492 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія. Підручник. Київ: Кондор, 2003, 492 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія. Підручник. Київ: Кондор, 2003, 492 с."

У підручнику розглянуто основний зміст економічної теорії з урахуванням новітніх наукових досягнень, здійснюється аналіз проблем економічної безпеки як частини сучасної економічної теорії.
Для студентів і викладачів юридичних та економічних факультетів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також для всіх, хто цікавиться економічною теорією та її прикладними аспектами.
Зміст:

ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА 1. ВСТУП
Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії
§ 1. Визначення предмета економічної теорії
§ 2. Основні етапи розвитку економічної теорії
§ 3. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання
§ 4. Функції економічної теорії
§ 5. Методи дослідження економічних процесів та явищ
§ 6. Економічна безпека
§ 7. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки
ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Розділ 2. Економічні потреби та ресурси
§ 1. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб
§ 2. Економічні ресурси та їх види
§ 3. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива виробничих можливостей
Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція
§ 1. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення, основні риси та історична обмеженість
§ 2. Товарна форма виробництва, її генезис, сутність та основні риси
§ 3. Товар - основний елемент товарного господарства. Характеристика праці, що створює товар
§ 4. Теорії вартості: зміст, підхід до визначення величини вартості
§ 5. Еволюція товарного виробництва, його характеристика в сучасних умовах
Розділ 4. Сутність грошей. Грошовий обіг
§ 1. Походження, сутність і види грошей
§ 2. Функції і роль грошей у ринковій економіці
§ 3. Характеристика законів грошового обігу
§ 4. Грошова маса і швидкість обігу грошей
§ 5. Типи грошових систем
§ 6. Зміцнення національної валюти — чинник гарантування економічної безпеки
ЧАСТИНА 3. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Розділ 5. Ринок як форма функціонування товарного господарства. Закони ринкової економіки
§ 1. Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і розвитку
§ 2. Структура та інфраструктура ринку
§ 3. Типи та види ринків
§ 4. Механізм дії ринкової економіки, її закони
§ 5. Функції ринку
§ 6. Проблеми побудови економіки ринкового типу в Україні Розділ 6. Конкуренція і монополія в ринковій системі
§ 1. Сутність конкуренції. Способи конкурентної боротьби
§ 2. Види конкуренції
§ 3. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство України
ЧАСТИНА 4. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА. МІКРОЕКОНОМІКА Розділ 7. Підприємництво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки
§ 1. Сутність та об'єктивні умови підприємницької діяльності.
§ 2. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки, його основні риси
§ 3. Основні види підприємств та форми їх об'єднань
§ 4. Фонди підприємств: сутність та структура. Кругообіг та обіг фондів, показники їх ефективного використання
§ 5. Управління підприємством (фірмою) в умовах ринку. Менеджмент та маркетинг
Розділ 8. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток
§ 1. Сутність капіталу, його різновиди
§ 2. Витрати виробництва. Собівартість. Формування витрат виробництва в сучасних умовах
§ 3. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах
§ 4. Прибуток. Рентабельність. Шляхи зниження витрат виробництва
ЧАСТИНА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ Розділ 10. Загальні уявлення про макроекономіку. Вимірювання обсягу національного виробництва
§ 1. Суть макроекономіки, її цілі та інструменти
§ 2. ВНП як основний показник у системі національних рахунків
§ 3. Розрахунок ВНП за витратами
§ 4. Розрахунок ВНП за прибутками
§ 5. Інші показники національних рахунків
Розділ 11. Відтворення на рівні макроекономіки. Типи економічного зростання
§ 1. Зміст процесу суспільного відтворення
§ 2. Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях
суспільного відтворення
§ 3. Економічне зростання та його типи
Розділ 12. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття. Роль держави в умовах ринку
§ 1. Економічні кризи і циклічність економічного розвитку
§ 2. Безробіття, його економічні та соціальні наслідки
§ 3. Економічні функції держави
Розділ 13. Сучасна інфляція та її національні особливості
§ 1. Сутність сучасної інфляції
§2. Соціально-економічні наслідки інфляції
§3. Види сучасної інфляції і її класифікації по країнах
§4. Форми і методи антиінфляційної політики
§5. Теорії інфляції
ЧАСТИНА 6. ФІНАНСОВІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО
ВІДТВОРЕННЯ
Розділ 14. Фінанси, фінансова система
§ 1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів
§ 2. Роль фінансів у розширеному відтворенні
§ 3. Фінансова система і характеристика її ланок
§ 4. Фінансова безпека
§ 5. Відмивання "брудних грошей" — одна із загроз економічній безпеці держави
Розділ 15. Бюджет держави
§ 1. Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави
§ 2. Склад і структура витрат державного бюджету
§ 3. Склад і структура доходів державного бюджету
§ 4. Система оподаткування України
§ 5. Безпека сфери оподаткування
§ 6. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування
Розділ 16. Сучасна кредитна система
§ 1. Сутність та структура сучасної кредитної системи
§ 2. Механізм функціонування кредитної системи
§ 3. Цінова і нецінова конкуренція
§ 4. Державне регулювання
§ 5. Інвестиційна безпека
§ 6. Функції центральних банків
§ 7. Функції комерційних банків, їх організаційна й управлінська
структура
§ 8. Фінансові послуги комерційних банків. Лізинг
Розділ 17. Ринок цінних паперів
§ 1. Структура, функції, операційний механізм
§ 2. Система регулювання фондового ринку України
§ 3. Фінансова безпека фондового ринку
ЧАСТИНА 7. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 18. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави
§ 1. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки
§ 2. Визначення заробітної плати. Заробітна плата на конкретних ринках праці
§ 3. Доходи від власності
§ 4. Соціальна допомога населенню
ЧАСТИНА 8. СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ ТА МІЖНАРОДНІ
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ
Розділ 19. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств
§ 1. Інтернаціоналізація економіки як основа формування всесвітнього
господарства
§ 2. Формування інтеграційної стратегії України в умовах глобалізації
§ 3. Зовнішньоекономічні зв'язки і проблеми макроекономічної рівноваги
§ 4. Протекціонізм. Вільна торгівля. Теорія порівняльних переваг
§ 5. Зовнішньоекономічна політика. Інструменти торгових обмежень
§ 6. Зовнішньоекономічна безпека
Розділ 20. Валютна система і валютні відносини
§1 Світова валютна система і її еволюція
§2. Регіональні валютні системи
Розділ 21. Міжнародний кредит
§ 1. Класифікація міжнародного кредиту
§ 2. Міжнародні валютне-кредитні організації

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 6771 | Рейтинг: 4.5/6

Copyright MyCorp © 2018