Вторник, 20.02.2018, 04:50
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Лень В.С. Управлінський облік. Навчальний посібник. Київ: Знання-Прес, 2003, 287 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Лень В.С. Управлінський облік. Навчальний посібник. Київ: Знання-Прес, 2003, 287 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Лень В.С. Управлінський облік. Навчальний посібник. Київ: Знання-Прес, 2003, 287 с."

Це один із перших навчальних посібників З управлінського обліку який написано з урахуванням особливостей діяльності підприємств в Україні. У посібнику висвітлюєте я технологія підготовки інформації для планування господарської діяльності, контролю роботи окремих підрозділів і підприємства в цілому, прийняття рішень на різних рівнях управління організацією (фірмою, комерційним банком чи іншим суб'єктом господарювання) в умовах ринкової економіці. Розглядаються також шляхи оптимізації діяльності підприємств за допомогою методів управлінського обліку. У кінці кожного розділу наводяться задачі і тести, що дають можливість читачеві здобути навички, необхідні для впровадження у практику господарювання сучасних форм управлінського обліку.
Розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Посібник буде корисним також викладачам, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам підприємств.

Зміст:

Передмова
Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Основні поняття фінансового обліку
1.2. Основні поняття управлінського обліку
1.3. Виробничий та управлінський облік
1.4. Предмет, методи та основні завдання управлінського обліку
1.5. Тести
Розділ 2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І ОСНОВНІ СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
2.1. Поняття витрат та їх класифікація
2.2. Змінні Й ПОСТІЙНІ витрати
2.3. Середні і загальні витрати
2.4. Витрати на продукт і витрати на обліковий період
2.5. Витрати номінальної потужності, дискреційні
витрати та спеціальні торговельні вирахування
2.6. Вичерпані та невичерпані витрати
2.7. Нарахування амортизації в управлінському обліку
2.8. Задачі для розв'язання
2.9. Тести
Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВІВ ВИТРАТ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Система обліку за центрами відповідальності
на основі нормативів витрат
3.2. Відповідальність за витрати, продаж
3.3. Типи нормативів та способи їх відображення
3.4. Облік нормативних витрат на матеріали і робочу
силу в системі бухгалтерського обліку
3.5. Особливості обліку витрат при нормативному
методі калькулювання собівартості продукції
3.6. Метод ФІФО та метод середньої зваженої
3.7. Задачі для розв'язання
3.8. Тести
Розділ 4. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
4.1. Графіки розкиду і розрахунки кореляцій
4.2. Алгебраїчні, геометричні методи та лінійне
програмування
4.3. Використання методу критичної точки
4.4. Відхилення
4.5. Економічна модель поведінки витрат
4.6. Задачі для розв'язання
4.7. Тести
Розділ 5. ПРОГРАМУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ
ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ
5.1. Роль управлінського обліку в загальному
процесі планування
5.2. Програмування завдань
5.3. Економічна оцінка управлінських рішень
5.4. Загальна оцінка процесу управління
5.5. Задачі для розв'язання
5.6. Тести
Розділ 6. КОНТРОЛЬ І ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК У СИСТЕМІ
ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ
6.1. Контроль та зворотний зв'язок
6.2. Організація зворотних зв'язків
6.3. Контроль припущень
6.4. Контроль цілей
6.5. Контроль планів, ресурсів та поточної діяльності
6.6. Причини перебоїв у системі внутрішнього контролю та способи їх уникнення
6.7. Задачі для розв'язання
6.8. Тести
Розділ 7. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК
РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1. Переваги та недоліки децентралізації
7.2. Організаційна структура підприємства
та центри відповідальності
7.3. Кошториси та звіти як спосіб контролю
діяльності центрів відповідальності
7.4. Обчислення прибутку за підрозділами підприємства
7.5. Показники оцінювання діяльності центрів відповідальності
7.6. Задачі для розв'язання
7.7. Тести
Розділ 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
8.1. Критерії ціноутворення
8.2. Стратегія ціноутворення
8.3. Використання в ціноутворенні залежності прибутку від обсягу виробництва
8.4. Врахування інтересів покупця при визначенні
ціни на продукцію
8.5. Трансфертне ціноутворення
8.6. Альтернативні (додаткові) витрати та майбутні
витрати
8.7. Вирішення альтернативного питання виробництва чи купівлі
8.8. Вирішення питання про прийняття замовлення
8.9. Вибір обладнання
8.10. Обґрунтування зміни структури
8.11. Вирішення питання закриття підрозділу
8.12. Прийняття рішень в умовах невизначеності
8.13. Задачі для розв'язання
8.14. Тести
Розділ 9. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТА ВИРОБНИЦТВОМ
9.1. Взаємозв'язок витрат і результатів
9.2. Метод коефіцієнтів при визначенні собівартості
продукції
9.3. Нормативний метод калькулювання собівартості
продукції
9.4. Калькуляція собівартості з повним розподілом
витрат між виробами
9.5. Калькуляція собівартості за змінними витратами
9.6. Визначення прибутку для зовнішньої звітності
9.7. Управління товарними запасами
9.8. Моделі оптимальної партії поставки
9.9. Модель ABC
9.10. Філософія своєчасності
9.11. Управління собівартістю
9.12. Задачі для розв'язання
9.13. Тести
Розділ 10. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
10.1. Методи складання кошторису капітальних
вкладень
10.2. Аналіз інвестиційних проектів
10.3. Врахування інфляційних явищ
10.4. Оцінювання ануїтетів
10.5. Аналіз проблеми типу "купівля чи оренда"
10.6. Релевантні потоки грошових коштів
10.7. Врахування відповідності потенціалу поставленій меті
10.8. Задачі для розв'язання
10.9. Тести
Розділ 11. МОДЕЛІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ КАПІТАЛЬНИХ
ВКЛАДЕНЬ. ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ
11.1. Моделі вирішення проблеми. Методи розрахунку очікуваного прибутку
11.2. Вирішення завдання стосовно заміни обладнання
11.3. Вирішення завдання щодо освоєння нової продукції
11.4. Ефект фінансового важеля
11.5. Аналіз ризику
11.6. Управління ризиком
11.7. Задачі для розв'язання
11.8. Тести
Список літератури

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 8930 | Рейтинг: 3.0/5

Copyright MyCorp © 2018