Четверг, 26.04.2018, 16:21
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006, 612 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006, 612 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006, 612 с."

У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка е важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит" та слухачів інститутів післядипломного навчання. Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особливості звітності підприємств. При практичному застосуванні посібника слід враховувати поточні зміни у нормативних документах, які регулюють складання звітності та розмір податків і зборів.
Зміст:
ВСТУП
Тема 1
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ЗВІТНОСТІ
1.1. Сутність звітності та її значення
1.2. Звітність для власних потреб та звітність для зовнішніх користувачів
1.3. Класифікація та регламентація звітності підприємства
1.4. Організація складання звітності
1.5. Порядок та строки подання бухгалтерської звітності
Тема 2
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. БАЛАНС (форма № 1)
2.1. Загальні положення
2.2. Порядок та техніка складання балансу підприємства (форма №1). Загальні вимоги
2.3. Порядок та техніка складання балансу підприємства (форма №1). Порядок складання
2.3.1. Необоротні активи
2.3.2. Оборотні активи
2.3.3. Витрати майбутніх періодів (рядок 270)
2.3.4. Власний капітал (рядки 300—370)
2.3.5. Забезпечення наступних витрат і платежів (рядки 400-420)
2.3.6. Довгострокові зобов'язання (рядки 440—470)
2.3.7. Поточні зобов'язання (рядки 500—610)
2.3.8. Доходи майбутніх періодів (рядок 630)
Тема 3
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (форма № 2)
3.1. Звіт про фінансові результати (форми №2, №2-м)
Характеристика та загальні вимоги
3.2. Порядок складання звіту про фінансові результати (форма №2)
3.2.1. Дохід (рядки 010-035)
3.2.2. Витрати та інші доходи (рядки 040-225)
Тема 4
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
4.1. Обґрунтування необхідності складання звіту про рух грошових коштів
4.2. Призначення звіту про рух грошових коштів
4.3. Вимоги П(С)БО 4 до звіту про рух грошових коштів
4.4. Порядок та техніка складання звіту про рух грошових коштів
4.5. Розкриття інформації про рух грошових коштів
Тема 5
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Обґрунтування необхідності складання
Звіту про власний капітал
5.2. Призначення звіту про власний капітал
5.3. Складові власного капіталу
5.4. Порядок та техніка складання звіту про власний капітал
5.4.1. Заповнення Звіту про власний капітал за рядками
5.4.2. Заповнення Звіту за графами
5.5. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до звіту
Тема 6
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ, ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ
6.1. Інформація за сегментами
6.2. Загальні положення щодо Приміток до фінансової звітності
6.3. Структура та порядок складання форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності"
6.4. Порівняння показників звітності
Тема 7
ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
7.1. Об'єднання підприємств та їх звітність
7.2. Загальні принципи та сфера застосування консолідованої фінансової звітності
7.3. Методика та загальні вимоги до складання консолідованої фінансової звітності
7.4. Послідовність складання консолідованої фінансової звітності
7.5. Розкриття інформації щодо консолідованої
фінансової звітності
Додаток до теми 7. Порядок ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами
Тема 8
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
8.1. Визначення суб'єкта малого підприємництва
8.2. Загальні вимоги П(с)БО 25 до фінансового звіту малого підприємства
8.3. Структура та порядок складання балансу
8.4. Порядок складання звіту про фінансові результати
Тема 9
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ. СКЛАД ТА ЗМІСТ. ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
9.1. Склад та зміст податкової звітності
9.2. Строки подання податкової звітності та
відповідальність підприємств та службових осіб
9.3. Склад та порядок складання декларації про прибуток підприємств
9.4. Склад та порядок подання звітності з податку на додану вартість
9.5. Склад та порядок подання розрахунку з акцизного збору
9.6. Звітність з податку на доходи фізичних осіб
Тема 10
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ. ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ТА З ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
10.1. Порядок складання та подання звітності щодо податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
10.2. Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій
Тема 11
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ. ЗВІТНІСТЬ ЩОДО РЕСУРСНИХ І РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ
11.1. Звітність щодо зборів за спеціальне використання природних ресурсів
11.2. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин
11.3. Звітність з рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат в Україні
11.4. Звітність щодо зборів за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
11.5. Звітність щодо плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
11.6. Звітність та розрахунки плати за спеціальне використання водних ресурсів
11.7. Звітність щодо зборів за забруднення навколишнього природного середовища
11.8. Звітність щодо збору за спеціальне використання лісових ресурсів
11.9. Звітність щодо земельного податку
11.10. Звітність по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Тема 12
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ. СКЛАД, ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА МІСЦЕВИМИ ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ
12.1. Місцеві податки і збори
12.2. Звітність щодо комунального податку та порядок її складання
12.3. Звітність щодо податку з реклами
12.4. Місцеві податки і збори, що справляються в Україні та м. Чернігові
Тема 13
ЗВІТНІСТЬ ДО ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
13.1. Загальні положення
13.2. Розрахунок суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті. Звітність за формою "ІНДАНІ"
13.3. Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
13.4. Звітність до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
13.5. Звітність до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Тема 14
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ, ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ
14.1. Регламентація статистичної звітності
14.2. Перелік основних форм статистичної звітності підприємств
14.3. Зміст та порядок складання форми № 1-ПП (квартальна, річна) "Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності"
14.4. Статистична звітність 11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)
14.5. Звітність підприємств торгівлі і громадського харчування
14.6. Порядок заповнення та складання звіту за формою 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"
14.7. Порядок складання звіту за формою 2-Б "Звіт про випуск, реалізацію обіг цінних паперів"
14.8. Порядок заповнення та складання "Звіту про основні показники діяльності підприємства" за формою 1-підприємництво
14.9. Звітність з праці
Тема 15
АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ
15.1. Види аналізу звітності. Формальний аналіз та аналіз для отримання управлінської інформації
15.2. Аналіз податкової звітності
15.3. Аналіз фінансової звітності
15.3.1. Аналіз балансу
15.3.2. Аналіз звіту про фінансові результати
13.3.1. Аналіз руху грошових коштів
15.3.1. Аналіз власного капіталу
15.4. Аналіз можливості банкрутства компанії
15.5. Аналіз статистичної звітності
15.6. Аналіз оперативної звітності

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 17949 | Рейтинг: 2.8/19

Copyright MyCorp © 2018