Вторник, 20.02.2018, 04:50
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. Київ: Вікар, 2006, 405 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. Київ: Вікар, 2006, 405 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. Київ: Вікар, 2006, 405 с."

Посібник створено на основі підручника "Економічна історія України і світу" за ред. Б.Д. Лановика (Київ: Вікар, 2002), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Цей підручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики. Найважливіші переваги посібника – лаконічна форма подання матеріалу і відповідність програмі курсу "Економічна історія". Наводяться також тематика і плани семінарських занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів-заочників та методичні рекомендації до їх написання, перелік питань для підготовки до екзаменів, короткий словник основних термінів і список рекомендованої літератури. Це робить-посібник зручним у користуванні й доступним для кожного студента.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економіки України і світу.
Зміст:

Передмова
Вступ
1. Предмет та завдання економічної історії
2. Місце економічної історії в системі наук
3. Критерії періодизації курсу
Частіша перша. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ
Лекція І. Господарство стародавнього світу (від найдавніших часів до V ст. н. е.)
1. Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства
2. Господарство та соціально-економічні відносини у країнах Стародавнього Сходу
3. Економічні причини розквіту та занепаду країн античного світу
Лекція II. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя (V – XV ст.)
1. Основні риси та періодизація феодального господарства
2. Форми землеволодіння та соціально-економічні відносини в епоху Середньовіччя
3. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи
4. Внутрішня і зовнішня торгівля. Фінанси
Лекція III. Мануфактурний період світової економіки
1. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів
2. Основні фактори становлення індустріального суспільства. Мануфактури
3. Соціальне-економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566–1609 рр.)
4. Англійська революція 1640—1660 рр.: економічні причини і наслідки
5. Особливості генези індустріального суспільства у Франції
6. Соціально-економічні передумови і наслідки війни північноамериканських колоній за незалежність
Лекція IV. Промисловий переворот у провідних країнах світу
1. Промисловий переворот в Англії: передумови, хід, наслідки
2. Особливості промислового перевороту у Франції
3. Особливості промислового перевороту в Німеччині
4. Промисловий переворот у США
Лекція V. Господарство провідних країн світу в останній третині XIX – на початку XX ст.
1. Прогрес науки, техніки і технології виробництва в останній третині XIX ст.
2. Економічне піднесення СІЛА та Німеччини
3. Основні фактори промислового відставання Англії та Франції
4. Становлення індустріального суспільства в Японії
5. Міжнародні економічні відносини
Лекція VI. Світове господарство у міжвоєнний період
1. Економічні наслідки Першої світової війни
2. План Дауеса та його наслідки
3. Господарство розвинутих країн у 20-ті роки
4. Світова економічна криза 1929–1933 рр.
5. Господарство розвинутих країн світу в 30-х роках
Лекція VII. Економічний розвиток провідних країн світу в 1939 – па початку 2000-х років
1. Економіка провідних країн у роки Другої світової війни
2. План Маршалла
3. Передумови та наслідки прискореного розвитку Німеччини та Японії
4. Динаміка та структурні зміни світового господарського розвитку другої половини XX – початку XXI ст.
5. "Спільний ринок" – Європейський Союз
Лекція VIII. Загальна характеристика економіки перехідних суспільств та країн, що розвиваються
1. Господарство країн з перехідною економікою
2. Країни, що розвиваються
3. Нові індустріальні країни
Частина друга. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Лекція IX. Господарство українських земель періоду первісної доби і перших цивілізацій
1. Основні здобутки господарства первісних племен. Трипільська культура
2. Господарство скіфів та античних міст-держав українського Причорномор'я
3. Економічний розвиток східнослов'янських племен
Лекція X. Економічний розвиток Русі-України в княжу добу
1. Економічні фактори утворення державності на українських землях
2. Форми і характер землеволодіння в Київській державі. Категорії залежного населення
3. Міста, ремесла, торгівля у Київській Русі
4. Господарство Русі-України періоду роздробленості та монголо-татарського поневолення (XII – середина XIV ст.)
Лекція XI. Економіка України у литовсько-польські часи (друга половина XIV – середина XVII ст.)
1. У країна в умовах іноземної експансії
2. Еволюція форм землеволодіння
3. Зростання міст. Цехове ремесло
4. Торгівля. Грошовий обіг та фінансово-податкова система
Лекція XII. Господарство українських земель другої половини XVII – XVIII ст.
1. Еволюція аграрних відносин в козацько-гетьманську добу
2. Мануфактурний період української промисловості
3. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування українського національного ринку
4. Господарство Запорізької Січі
Лекція XIII. Господарство України в XIX ст.
1. Промисловий переворот у Східній Україні
2. Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській імперії і в Західній Україні
3. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її здійснення в Україні
4. Промисловий розвиток західноукраїнських земель
5. Фінансова політика
Лекція XIV. Економічний розвиток України наприкінці XIX – на початку XX ст.
1. Індустріалізація в Україні
2. Зрушення в сільському господарстві. Столипінська аграрна реформа
3. Зародження і розвиток кооперативного руху
4. Фінанси та кредит
Лекція XV. Господарство України у міжвоєнний період
1. Економічна політика українських урядів доби Національно-визвольної революції в 1917–1919 рр.
2. Економічні експерименти більшовиків в Україні: "воєнний комунізм" та неп
3. Сталінська індустріалізація в Україні: хід, особливості, наслідки
4. Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні. Голодомор 1932–1933 рр.
5. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20–30-х роках
Лекція XVI. Економіка України у роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (1939–1950 рр.)
1. Господарство України на першому етапі Другої світової війни
2. Економічне становище України в 1941–1944 рр.
3. Труднощі післявоєнної відбудови
Лекція XVII. Господарський розвиток України в 1950–1980-ті роки
1. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її модернізації
2. Причини і форми застійних явищ в економічному житті 70-х – першої половини 80-х років
3. Пошуки шляхів реформування господарської системи в другій половині 80-х років та їхня невдача
Лекція XVIII. Економіка незалежної України в 1990 – на початку 2000-х років
1. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності
2. Економічне становище держави у другій половині 90-х років
3. "Реформи заради добробуту"
Теми і плани семінарських занять
Індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання
Короткий словник історико-економічних термінів та одиниць міри
Перелік питань для підготовки до екзаменів з курсу "Економічна історія"
Список рекомендованої літератури

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 12142 | Рейтинг: 4.1/10

Copyright MyCorp © 2018